Svenska

Delad glädje, dubbel glädje delad sorg, halv sorg.
Den bästa advokaten är den värsta grannen.
Den drucknes tal är den nyktres tankar.
Den enes död är den andres levebröd.
Den fege dör tusentals gånger, den modige dör bara en.
Den illa gör han illa far.
Den man älskar agar man.
Den många brunnar gräver får inte gott vatten i alla.
Den råd lyder är vis.
Den som aldrig har tid är den som uträttar minst.
Den som alltid vet bäst lär sig aldrig något.
Den som en gång har bedragit, är alltid misstänkt.
Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket.
Den som ger sig in i leken, får leken tåla.
Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri.
Den som har planterat trädet får sällan smaka frukten.
Den som i leken ger, får leken tåla.
Den som inga byxor har, han får gå med ändan bar.
Den som inte gör dumheter som ung, han gör dem som gammal.
Den som lever får se.