Grekiska

Att förlåta alla är en lika stor synd som att inte förlåta någon.
Bildning är en prydnad i medgången, en tillflykt i motgången.
Bra påbörjat hälften gjort.
Bra påbörjat är hälften gjort.
De bad vargen passa fåren.
De som inte intresserar sig för politiken låter sig styras av dårar.
Den girige saknar både det han har och det han inte har.
Det finns ingenting beständigt utom förändringen.
Det finns två saker som en man inte kan dölja: att han är full och att han är kär.
Det ord du säger skall möta gensvar av ett ord med samma klang.
Din största fiende är du själv.
Får du en alban till vän, ska du ändå inte lägga ifrån dig batongen.
Gubben spökar ut sig med krimskrams, ynglingen kommer med sin ungdom.
Hur ringa en människa än är har hon en uppgift att fylla.
Kvinnan föredrar en man utan pengar framför pengar utan en man.
Man ska laga mat innan man blir hungrig.
Mjölka den ko som står närmast.
Människan blir som den hon umgås med.
Rätt ord fördriver kval och läker själens sår.
Undersök inte fakta i ljuset av argument, utan argument i ljuset av fakta.