Bibeln

Adam sköt skulden på Eva, och Eva på ormen.
Alla floder löpa i havet, men havet blir aldrig fullt.
Anden är villig, men köttet är svagt.
Arbetaren är sin lön värd.
Av frukten känner man trädet.
Bättre ett fat kål med kärlek än en gödd oxe med hat.
De som sår med tårar skall skörda med jubel.
Den dagen den sorgen.
Den som gräver en grop åt andra, faller själv däri.
Den som hånar den Ringe hädar hans skapare.
Den som själv är utan skuld kastar första stenen.
Det är ett svalg befäst.
Det är som en droppe i havet.
Efter sju sorger och åtta bedrövelse.
En levande hund är bättre än ett dött lejon.
En ulv i fårakläder.
Falla i god jord.
Frid och fröjd.
Förbjuden frukt smakar alltid bäst.
Ge kejsaren vad kejsaren tillhör.