Indiska

Avundas aldrig någon det sken av lycka han har. Du känner inte hans hemliga sorger.
Bara den ovetande blir arg, den vise förstår.
Den som har tillräckligt med mat har få barn.
För en myra är daggen som en översvämning.
Hjärtat accepterar, hjärnan förkastar.
I öknen har pärlor inget värde.
Inte ens en apa säger till sin kamrat: "Du är röd i baken".
Jag gick ut för att finna kärleken och förlorade mig själv.
Man kan bada och tvätta sig ren, men vem kan skrubba bort sitt öde?
När den rike gräver sin skatt djupare och djupare ned i jorden är det för att i förväg bana sig väg till helvetet.
Riktig läkare blir ingen förrän han har haft ihjäl ett par stycken.
Riktig läkare blir ingen innan han har haft ihjäl ett par stycken.
Som regnet slår ner i en illa täckt hydda, så slår passionen ner i ett tanklöst sinne.
Som vattnet droppvis kan fylla kruset, så kan den oförståndige till brädden fyllas med bekymmer.
Var misstänksam ... som inte uppskattar fågelsång.
Var misstänksam mot människor som inte uppskattar fågelsång.
Varken ett dödligt gift eller ett skarpslipat svärd, är hälften så ödesdigert som onda ord.