Engelska

Advokaters hus byggs på dårars huvuden.
Alla pratar om vädret och ingen gör något åt det.
Apotekaren skulle inte sockra sina piller, om de inte vore beska.
Armod är inget brott.
De fattiga vill ha mat till sina magar, de rika magar till sin mat.
Den lata tackan tycker ullen är tung.
Den ogifta kvinnan önskar sig mest av allt en äkta man. När hon fått honom önskar hon sig allt annat.
Det som kommer från hjärtat, går till hjärtat.
Det är lika fel att lita på alla som att inte lita på någon.
Dårar och envist folk gör rika advokater.
Där förnuftet styr, lyder aptiten.
En apa ser aldrig mer ut som en apa, än när den klär sig i läkarrock.
En dumbom och hans pengar blir snart skilda åt.
En dålig arbetare skyller på sitt verktyg.
En dålig ursäkt är bättre än ingen.
En man är så gammal som han känner sig, en kvinna så gammal som hon ser ut.
En vacker kvinna är fort klädd.
En vis man vet allt, en slug känner alla.
Gamla vänner och gammalt vin är bäst.
Ingen är så blind som den som inte vill se.