Finska

Alla känner björnen, men björnen känner ingen.
Alla skor göres inte över samma läst.
Arbetet utförs av förnuftet, inte av styrkan.
Bonden ska med svett och möda alla tusen djävlar föda.
Den femte spelaren sitter under bordet.
Den första natten i galgen är värst.
Den kloke frågar inte, han minns.
Den som lånar åt sin vän skaffar sig en ovän.
Den sten blir våt, som alla spottar på.
Det man skjuter bakom sig, finner man framför sig.
Det samlas inte damm på den som är ute i blåsväder.
Det vattenfallet bär med sig, för strömmen bort.
Det är bättre att vara en narr än göra andra till narr.
Det är inte bara en som grälar när två slåss.
Det är svårt att vattna en häst, som inte böjer huvudet.
Dårar säger allt de vet.
En gång man, två gånger barn.
En hund biter inte med svansen.
En kalv har inte två skinn.
En man är inte för mer än en man.