Holländska

Alla, som bär långa knivar, är inte kockar.
Den, som inte ärar det lilla, är inte det stora värdigt.
Det passar ihop som rosor i en svinstia.
Det som förloras i eld för sökas i aska.
Döttrar är ömtåligt gods.
En hund med ett köttben har inga vänner.
En svart höna kan lägga ett vitt ägg.
En tiggares egendom ligger i alla länder.
Ett levande ord är bättre än hundra döda.
Goda ord kostar inte pengar.
Haltande häst sackar efter.
Hellre en gång i himmeln än tio gånger vid dess port.
I dessa vatten fångar man dessa fiskar.
I upprört vatten är det bra att fiska.
Liten gryta kokar snabbt.
När fåret hat gett sig i herdens händer, ska det låta sig klippas.
Sjukdomen kommer till häst och går bort till fots.
Små fåglar, som sjunger för tidigt, råkar ut för kattens klor.
Stora narrar har stora bjällror.
Tiden uppenbarar allt.