Ordspråk

Det finns väl inget värre än när någon drar ett ordspråk, i samband med att man gjort bort sig. Nu kan du själv plugga in lämpliga ordspråk att kontra med. Ett ordspråk (äldre lat. namn adagium) enligt Wikipedia är en form av kortfattad och folklig sentensdiktning som infogas i talet i oförändrad grammatisk form oberoende av det sammanhang där det används.

20 slumpade ordspråk

Ingen kan lägga en aln till sin livslängd.
Gör om, gör rätt.
En som har något, vill oftast ha mera.
Aptiten kommer medan man äter.
Fisk utan dryck är ett gift.
Anfall är bästa försvar.
Undantaget bekräftar regeln.
Alla har någonstans en parasit.
Alltid leende, alltid artig, alltid vänlig.
Att läsa en ny bok för första gången är som att finna en ny vän; att läsa om den är som att återse en gammal bekant.
Oavsett hur skarp klingan är, en kniv kan fortfarande rosta.
En man är alltid så ung som han känner sig, men inte så betydande.
Hys alltid den största aktning för en tystlåten kvinna. Ingen kvinna äger större visdom än den som håller munnen.
Utan botten eller slut.
Det är samma åsna, men med en ny sadel.
Att försvara ett fel är att fela igen.
Hoppa inte förrän du kommer till diket.
I en myrkoloni är dagg en översvämning.
Hämnden är ljuv.
Det är illa att inte ha några pengar, för då tror folk att man är fattig.