Ordspråk

Det finns väl inget värre än när någon drar ett ordspråk, i samband med att man gjort bort sig. Nu kan du själv plugga in lämpliga ordspråk att kontra med. Ett ordspråk (äldre lat. namn adagium) enligt Wikipedia är en form av kortfattad och folklig sentensdiktning som infogas i talet i oförändrad grammatisk form oberoende av det sammanhang där det används.

20 slumpade ordspråk

Utan att ha undersökt vattnet, ta inte av dig skorna.
Den som inga byxor har, han får gå med ändan bar.
Du kan inte applådera med en hand.
En kvinna som ler är som en druvklase vid vägkanten.
Falla ner sju gånger, stå upp åtta.
Liten gryta kokar snabbt.
Allting har en ända utom kvinnoarbete och helvetets pina.
Ta någon under sina vingar.
Kejsaren är rik men han kan inte köpa ännu ett år att leva.
Sjukdomen kommer till häst och går bort till fots.
Ungdom är ett fel, som går över med åren.
Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
Om du och jag är överens, vad ska vi då med en advokat?
Den lever rätt, som arbetar sig trött, äter sig mätt och sover sig lätt.
Armod är inget brott.
Gamla vänner och gammalt vin är bäst.
Om du vill gå snabbt, gå ensam. Om du vill komma långt, gå tillsammans med en annan.
Varnad är väpnad.
Under hans skål är det en lite skål.
Allt kan köpas, utom tid.