Ordspråk

Det finns väl inget värre än när någon drar ett ordspråk, i samband med att man gjort bort sig. Nu kan du själv plugga in lämpliga ordspråk att kontra med. Ett ordspråk (äldre lat. namn adagium) enligt Wikipedia är en form av kortfattad och folklig sentensdiktning som infogas i talet i oförändrad grammatisk form oberoende av det sammanhang där det används.

20 slumpade ordspråk

Ta någon under sina vingar.
Alla människor är människor, men det är inte alla som är mänskliga.
Att förlåta alla är en lika stor synd som att inte förlåta någon.
Den som sår pengar skördar fattigdom.
En liten bit i taget, och du kommer långt.
Allvar och gamman gå bäst samman.
Fattig är den, som alltid önskar sig mer.
Syn utan agerande är en dagdröm, agerande utan syn är en mardröm.
Skrapa inte din sko, när foten kliar.
Den som tiger han samtycker.
Städet håller längre än hammaren.
Även den bästa häst kan någon gång snubbla.
Efter festen tar man sig för pannan.
Alltid leende, alltid artig, alltid vänlig.
Den, som uppfann arbetet, måste inte ha haft någonting att göra.
När  tråget är tomt slåss grisarna.
Lär känna modern innan du gifter dig med dottern.
Små smulor är också bröd.
Läser skriften framför en åsna.
Det finns inget smutsigt arbete, smutsigt kan bara samvetet vara.