Ordspråk

Det finns väl inget värre än när någon drar ett ordspråk, i samband med att man gjort bort sig. Nu kan du själv plugga in lämpliga ordspråk att kontra med. Ett ordspråk (äldre lat. namn adagium) enligt Wikipedia är en form av kortfattad och folklig sentensdiktning som infogas i talet i oförändrad grammatisk form oberoende av det sammanhang där det används.

20 slumpade ordspråk

Bit inte av mer än du kan tugga.
Små smulor är också bröd.
Var säker, även om du vet riktningen.
Egen härd är guld värd.
Ett mord kan möjligen förlåtas med aldrig oartighet vid tedrickning.
Har du pengar är du vis, hr du inga är du en dåre.
Personligt besök uppskattas mer än översända hälsningar.
Kaka söker maka.
Det vatten du hämtar ur bäcken lär dig känna källan.
Sälj ägget, inte hönan.
Den, som uppfann arbetet, måste inte ha haft någonting att göra.
Pris den som gör sina besök glesa och korta.
Kärleken är människans största glädje och hennes livs största sorg. Det är livet.
Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
Det finns två hjälpverb: att ljuga och att stjäla.
Det är bättre att fråga och verka okunnig än att inte fråga och förbli det.
Bildning är en prydnad i medgången, en tillflykt i motgången.
Armod och kärlek är svårt att dölja.
Om det är bara bröd och lökar, lugn ha ett glatt ansikte.
Lura en adelsman, men förnärma honom inte.