Ordspråk

Det finns väl inget värre än när någon drar ett ordspråk, i samband med att man gjort bort sig. Nu kan du själv plugga in lämpliga ordspråk att kontra med. Ett ordspråk (äldre lat. namn adagium) enligt Wikipedia är en form av kortfattad och folklig sentensdiktning som infogas i talet i oförändrad grammatisk form oberoende av det sammanhang där det används.

20 slumpade ordspråk

Du har en kakapokrage och du klagar ändå på kylan.
Tålamod är konsten att hoppas.
Gå genom eld och vatten.
Kärleken är blind.
När kocken och kyparen grälar, vet man vart vinet tagit vägen.
För många slaktare förstör kon.
Hur ringa en människa än är har hon en uppgift att fylla.
Daggen faller både på lort och lilja.
Om en blind leder en blind faller båda i gropen.
Tro, hopp och kärlek.
Den drucknes tal är den nyktres tankar.
Det som inte duger är alltid för dyrt.
Många ting går förlorade för att ingen frågar efter dem.
Själv göra, själv ha.
Hemmets smuts skall mätas hemma.
Bättre att fråga tio gånger än att gå vilse en.
Granne känner granne bäst.
Nio visa kan inte tysta en dåres mun.
Om alla ger en tråd, får den nakne en skjorta.
När du går och handlar använd dina ögon, inte dina öron.