Ordspråk

Det finns väl inget värre än när någon drar ett ordspråk, i samband med att man gjort bort sig. Nu kan du själv plugga in lämpliga ordspråk att kontra med. Ett ordspråk (äldre lat. namn adagium) enligt Wikipedia är en form av kortfattad och folklig sentensdiktning som infogas i talet i oförändrad grammatisk form oberoende av det sammanhang där det används.

20 slumpade ordspråk

När man åldras blir man både lite tokigare och lite klokare.
Inget ont som inte har något gott med sig.
Lev för att lära så lär du dig att leva.
Grannens kor mjölkar alltid bäst.
Man kan inte både ha och äta kakan.
Hys alltid den största aktning för en tystlåten kvinna. Ingen kvinna äger större visdom än den som håller munnen.
Den som är rädd för gnistor, blir en dålig smed.
Livet lär, inte böckerna.
En man utan pengar är som ett skepp utan segel.
Den som hånar den Ringe hädar hans skapare.
Ju större fejd, desto fattigare jord.
En elak ko ska ha korta horn.
Den som alltid vet bäst lär sig aldrig något.
Tala idag, imorgon kan det vara för sent.
Även en fattig människa kan ha ett rikt ordförråd och med ord måla bilder som tilltalar hjärtan och sinnen.
Djävulen gömmer sig i detaljerna.
Ge kejsaren vad kejsaren tillhör.
Det är saligare att giva än att taga.
Det passar ihop som rosor i en svinstia.
När Gud inte kunde vara överallt skapade han mamman.