Ordspråk

Det finns väl inget värre än när någon drar ett ordspråk, i samband med att man gjort bort sig. Nu kan du själv plugga in lämpliga ordspråk att kontra med. Ett ordspråk (äldre lat. namn adagium) enligt Wikipedia är en form av kortfattad och folklig sentensdiktning som infogas i talet i oförändrad grammatisk form oberoende av det sammanhang där det används.

20 slumpade ordspråk

Den drucknes tal är den nyktres tankar.
Väck inte den björn som sover.
Frid och fröjd.
Glömskans träd växer inte där blod spillts.
Våld är den enfaldiges sista utväg.
Bättre att stämma i bäcken än i ån.
Även den som går sakta kommer fram.
Hur man än vänder sig har man ändan bak.
Man har aldrig roligare än vad man gör sig.
Adelsmannen är slav, när han begär. Slaven är adelsman, när han nöjer sig.
Hjärtat accepterar, hjärnan förkastar.
Plocka en stjärna från himmelen.
Många hjälps ur askan i elden.
Vänskap varar en dag, släktskap varar hela livet.
I krig och kärlek är allting tillåtet.
Gott mod är halva livet.
Två är bättre än en, men tre är ibland sämre.
Nerför backen går det alltid lätt.
Låtna fjädrar faller lätt av.
Anden är villig, men köttet är svagt.