Ordspråk

Det finns väl inget värre än när någon drar ett ordspråk, i samband med att man gjort bort sig. Nu kan du själv plugga in lämpliga ordspråk att kontra med. Ett ordspråk (äldre lat. namn adagium) enligt Wikipedia är en form av kortfattad och folklig sentensdiktning som infogas i talet i oförändrad grammatisk form oberoende av det sammanhang där det används.

20 slumpade ordspråk

Om det inte angår dig, lägg dig inte i.
Det finns två saker som en man inte kan dölja: att han är full och att han är kär.
Den, som dricker ur en källa, får rent vatten.
Lev för att lära så lär du dig att leva.
Tomma tunnor skramlar mest.
Han älskar barnet för ammans skull.
Rätt ska vara rätt.
Allting har en ände utom korven som har två.
Den som alltid vet bäst lär sig aldrig något.
Den som lever utan disciplin dör utan heder.
Det är saligare att giva än att taga.
Man kan inte lära gamla hundar sitta.
Nöden har ingen lag.
Döttrar är ömtåligt gods.
Pris den som gör sina besök glesa och korta.
För den som alltid talar om sina svårigheter är ingenting lätt.
Helvetet blir aldrig fullt.
Kvinnan är stark, när hon beväpnar sig med sina svagheter.
Den som tjänar två herrar, måste ljuga för den ene.
Den, som är snabb att tro, får sent ångra.