Ordspråk

Det finns väl inget värre än när någon drar ett ordspråk, i samband med att man gjort bort sig. Nu kan du själv plugga in lämpliga ordspråk att kontra med. Ett ordspråk (äldre lat. namn adagium) enligt Wikipedia är en form av kortfattad och folklig sentensdiktning som infogas i talet i oförändrad grammatisk form oberoende av det sammanhang där det används.

20 slumpade ordspråk

Kommer tid kommer råd.
Den, som står bakom en mur, kan inte se något annat.
Om kvällen får den late brått.
Alla, som blåser i horn, är inte jägare.
Det samlas inte damm på den som är ute i blåsväder.
Som regnet slår ner i en illa täckt hydda, så slår passionen ner i ett tanklöst sinne.
Hellre ensam än dåligt sällskap.
Kläderna gör mannen.
Det angår dig, när grannens hus brinner.
Hast är bra ,när huset brinner.
En stor fluga kan förstöra spindels nät.
Bättre ett ärligt nej än ett falskt ja.
Gräset är alltid grönare på andra sidan.
Det är bättre att falla från fönstret än från taket.
Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
Den som vill ha ro i huset, ska låta hustrun råda över möblerna.
Döden har nyckeln till snåljåpens penningkista.
Bra medicin smakar beskt i munnen.
Skjut inte upp till morgondagen, det du kan göra idag.
När den rike gräver sin skatt djupare och djupare ned i jorden är det för att i förväg bana sig väg till helvetet.