Tyska

Advokater och vagnshjul ska smörjas.
Allt vacklar när tron vacklar.
De gamla säger alltid att tiderna blir sämre. Tiderna är som alltid, de gamla blir sämre.
Den ena åsnan kallar den andra för lång öra.
Den som hittade på arbetet, han måtte inte haft något att göra.
Den starke är som mäktigast ensam.
Den, som gör sin läkare till arvinge, är inte rädd om livhanken.
Den, som har en hund, behöver inte skälla.
Den, som uppfann arbetet, måste inte ha haft någonting att göra.
Den, som vill ha eld, han söker under askan.
Den, som är snabb att tro, får sent ångra.
Det värsta hjärtfelet heter hjärtlöshet.
Där näktergalen sjunger, hörs inte kråkan.
En dam är en kvinna vars närvaro medför att männen uppför sig som herrar.
En klok mans tunga är hans sköld, inte hans svärd.
En man är alltid så ung som han känner sig, men inte så betydande.
En skada är lätt skedd, men svår att gottgöra.
Ett vackert ansikte är den bästa rekommendationen.
För mycket skratt känns narren igen.
Hjärtlöshet är det värsta hjärtfelet.