Kinesiska

Att kyssas är som att försöka dricka te ur en tesil, man kan aldrig få tillräckligt.
Att läsa en ny bok för första gången är som att finna en ny vän; att läsa om den är som att återse en gammal bekant.
Att studera är som att ro uppför strömmen, den som inte tar krafttag glider tillbaka.
Den som förlorat allt har dock sitt te kvar.
Den som griper till våld visar att hans argument är slut.
Den som inte har tilltro till andra, kommer inte att vinna tilltro hos dem.
Den som känner andra är livserfaren. Den som känner sej själv är klok.
Den som står på tå står ostadigt.
Den som öppnar sitt sinne för äregirigheten stänger det för sinnesfriden.
Den, som lurar sin aptit, sätter sig inte i skuld.
Det doftar alltid lite av den hand som skänker bort rosor.
Det dåliga medlet i den gode mannens hand, är bättre än det goda medlet i den dålige mannens hand.
Det högsta är ej att aldrig falla, utan att resa sej efter varje fall.
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum.
Det är bättre att fråga och verka okunnig än att inte fråga och förbli det.
En dags sorg är längre än en månads glädje.
En god granne är bättre än en avlägsen släkting.
En god lärare är bättre än en hylla full med böcker.
En man som inte kan le ska inte öppna butik.
Ett förlorat guldsmycket kan återfås, men aldrig förlorad tid.