Amerikanska

Advokater är inte som droskkuskar; de vill ha dricks innan de kör igång.
Alla som väser har inte astma.
Alla vill leva länge, men ingen vill bli gammal.
Allt människoblod har samma färg.
Det är mänskligt att fela. Att skyla över likaså.
Eld kan man gömma, men var göra av röken?
Kvinnor och glas skall hanteras med varsamhet.
När Gud kommer med döden, kommer djävulen med arvingarna.
Om du inte har något att göra, gör det inte här.
Om skägg vore tecken på lärdom, skulle en getabock vara professor.
Om tre personer säger att du är full så är det bäst du lägger dig ner.
Skaffa dej vänner innan du behöver dem.
Skrapa lite på din älskare, och du finner en fiende.