Arabiska

Adelsmannen är slav, när han begär. Slaven är adelsman, när han nöjer sig.
Akta dig för den som smickar dig otillbörligt, hon kommer också att klandra dig orättvist.
Anförtro inte åt en vän, det du vill dölja för en fiende.
Arbeta, och du blir stark; sitt stilla, och du kommer att stinka.
Den ormbitne är rädd även för skuggan av ett rep.
Den som vill ta honung i kupan får finna sig i att bli stungen.
Det du ätit upp är borta. Det du skänkt bort lämnar ljuv doft.
Det finns tre ting som inte kan döljas: kärlek, rök och en man som rider på en kamel.
En gammal apa lär sig inte dansa.
En man med ringa förstånd får trötta fötter.
Hunden skäller, men karavanen drar vidare.
Lycka eller olycka varar ej för evigt.
Lär känna modern innan du gifter dig med dottern.
Lögnen kommer att skada dig, även om den tycks vara till gagn. Sanningen kommer att gagna dig, även om den tycks vara till skada.
Om du har mycket, ge av din rikedom, om du har lite, ge av ditt hjärta.
Pris den som gör sina besök glesa och korta.
Se upp för adelsmannen, om du föraktar honom; se upp för den obetydlige, om du vördar honom.
Smek hunden om du vill vara vän med hans herre.
Två svärd passar inte i en slida.
Varje dag av ditt liv är ett blad i din historia.