Norska

Alla vill leva länge, ingen vill kallas gammal.
Allt som simmar är inte fina fiskar.
Alltför blyg kommer ingen vart.
Armodet är stort, men vi är många om att bära det.
Att kalla sill för fisk är att lura folk.
Den druckne trivs bäst bland druckna.
Den fattige har inte ens släktingarna till vänner.
Den som sår pengar skördar fattigdom.
Den som är borta hör ingen bön.
Den, som gör allt han vill, gör mycket han inte borde.
Den, som gör sig till gås, får räven efter sig.
Den, som vill bygga högt, måste gräva djupt.
Den, som vill lura en advokat, ska ha en kvinna med.
Den, som vill lura en advokat, skall ha en kvinna med.
Det finns människor, som inte en djävulen vill ha.
Det Gud har sammanfogat behöver snickaren inte limma.
Det man själv bakar är det som bäst smakar.
Det som inte duger är alltid för dyrt.
Det är bättre att fråga för mycket än råka illa ut.
Det är inte långt mellan dygd och odygd.