Norska

Det är lätt att dansa, när lyckan spelar upp.
Det är med åren som med snapsarna; det är de sista som knäcker en.
Dottern går klädd i moderns särk, sonen fortsätter faderns verk.
Drycken lossar hemliga tankar.
Dygden blir aldrig gammal.
Där makten har rätt, har rätten ingen makt.
Där man bor är man bunden.
Döden blåser inte i lur.
En felaktig dom fäller domaren.
En god sak ger gott mod.
En man styr båten bäst.
En synd är ingen synd, förrän den blir känd.
En vacker flicka behöver ingen grannlåt.
Fan hjälper de sina.
Fattigdom är ingen skam, men den hjälper ingen fram.
Frihet går före pengar.
För lata svin är jorden alltid frusen.
Gift dig så länge du kan se, sedan är det för sent.
Granne känner granne bäst.
Grått hår håller färgen bäst.