Danska

"Dygden i mitten", sa fan, satt mellan två advokater.
Adam fick en hacka och Eva fick en spinnrock, därav kommer hela vår adelsflock.
Alla vill leva länge och ingen vill kallas gammal.
Allt har en ända, utom korven... den har två.
Allvar och gamman gå bäst samman.
Antingen du visslar eller sjunger.
Aprils väta är bondens glädje.
Arbetet prisar mästaren.
Armod och kärlek är svårt att dölja.
Arvingars gråt är till hälften skratt.
Att bjuda mat utan dryck är föga värt.
Blanda inte till större bröd än du kan baka.
Den ene får arbetet, den andre lönen.
Den lever rätt, som arbetar sig trött, äter sig mätt och sover sig lätt.
Den som får en änka i sängen får den döde mannen i huset.
Den som är rädd för buskar, kommer sent till skogs.
Den, som äter bra, arbetar bra.
Det ofruktbara axet håller huvudet högt, det fulla böjer sig.
Det är illa att inte ha några pengar, för då tror folk att man är fattig.
En uppenbar fiende är bättre än tio falska vänner.