Afrikanska

Arbete är bra, så länge man inte glömmer bort att leva.
Askan är eldens barn.
Babianer slåss om födan, men de hjälper varandra i farans stund.
Bra att vara två; ensam kan inte klia sig på ryggen.
Den, som inte tåligt finner sig i röken, får inget träkol.
Det behövs en by för att upfostra ett barn.
Det finns inget land utan tokar.
Det finns inte någon stig som inte leder hem.
Det vimlar av goda råd men hur många lyssnar?
Det är bättre att sova på en liten matta än bara på jorden.
Dromedarer hånar inte varandras pucklar.
Döden har nyckeln till snåljåpens penningkista.
En gästs bak är till för att sitta på.
En slaktare, som inte badar, har ingen kundkrets.
En tom ris säck kan inte stå upprätt.
En vis man vet aldrig allt, bara en galen vet allt.
För den som alltid talar om sina svårigheter är ingenting lätt.
Förolämpa inte krokodilen om dina fötter är kvar i vattnet.
Försök inte lära din mor, försök lära andra.
Genom att gå långsamt fram når man det bästa slutresultatet.