Kinesiska

Om du vill lära känna vägen framför dig, fråga dem som går åt andra hållet.
Om en vän förargar dig, ge trumpeter till hans barn.
Raka träd fälls först, friska brunnar öses först torra.
Rött guld finns i övermått men inte grånande vänner.
Sanna ord är alltid vackra, vackra ord är inte alltid sanna.
Skratta inte åt ålderdomen - be att du själv skall nå den.
Stora män känner sig aldrig stora. Små män känner sig aldrig små.
Tre år för att lära ett yrke tre dar för att förfalla i slöhet.