Svenska

Bunden hund är alltid argast.
Bär ditt kors med tålamod, men slit inte ihjäl dig.
Bäst att smida medan järnet är varmt.
Bättre att förekomma än förekommas.
Bättre att stämma i bäcken än i ån.
Bättre brödlös än rådlös.
Bättre dåligt minne än dåliga minnen.
Bättre en fågel i handen än tio i skogen.
Bättre ett ärligt nej än ett falskt ja.
Bättre fly än illa fäkta.
Bättre föregå än föregås.
Bättre lyss till den sträng som brast än aldrig spänna en båge.
Bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge.
Bättre sent än aldrig.
Bättre stämma i bäcken än i ån.
Bättre tiga än illa tala.
Bättre älskat och förlorat än att aldrig ha älskat.
Daggen faller både på lort och lilja.
De giftigaste örterna har ofta de vackraste blommorna.
Delad glädje är dubbel glädje, delad sorg är halv sorg.