Svenska

Den som sover syndar icke.
Den som spar han har.
Den som söker han finner.
Den som talar väl kan ljuga väl.
Den som tar emot gåvor, säljer sin frihet.
Den som tiger han samtycker.
Den som vill ha ro i huset, ska låta hustrun råda över möblerna.
Den som viskar han ljuger
Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.
Den som är rädd för gnistor, blir en dålig smed.
Den, som dricker ur en källa, får rent vatten.
Det angår dig, när grannens hus brinner.
Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål.
Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder.
Det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen.
Det man inte har i huvudet får man ha i benen.
Det ska böjas/krökas i tid, det som krokigt ska bli.
Det som göms i snö kommer fram i tö.
Det som inte dödar, härdar.