Finska

Lyss till granen vid din moders hydda.
Man behöver inte ha reda på var katten sover, så länge den fångar möss.
Man kan lätt sätta sig i elden med annans byxor på.
Man ska inte arbeta ihjäl sig även om förtjänsten är god.
Nio visa kan inte tysta en dåres mun.
När  tråget är tomt slåss grisarna.
När man själv försöker, hjälper vår Herre till.
Också en liten stjärna lyser upp mörkret.
Också musen stoppar undan för julen.
Ojämnt faller ödets lotter.
Om du inte har katt, har du möss.
Om inte brännvin, tjära och bastu hjälper, är döden nära.
Osådd säd växer inte.
Ruset är den försupnes gud.
Små stjärnor lyser också i mörkret.
Stora ord spräcker inte munnen.
Två snapsar är för mycket, tre är för lite.
Vargen är aldrig så stor, som man tror.
Vargen äter sitt byte ensam.
Vattnet är detsamma på båda sidorna om båten.