Finska

En mor kan föda sex barn, men sex barn kan inte föda en mor.
Fiskens grav är gäddans mun, gäddans grav är grytan.
Geten betar där den står bunden.
Giftermål gör kvinnor feta.
Grisen grymtar som en gris, vare sig du slår eller tvättar den.
Grisen grymtar som en gris.
Gåvor lamslår lagen och smörjningen får dess hjul att gå runt.
Hellre mors ris än främlings vetebröd.
Hoppa inte förrän du kommer till diket.
Hästen prisar inte bröllopet.
I krigets trädgård växer giftiga örter.
I kyrkan, på krogen och i kistan är all män lika.
Ingen kan hjälpa den som inte hjälper sig själv.
Ingen är smed från födseln.
Ingen är så fattig att han inte kan hjälpa och ingen är så rik att han inte behöver hjälp.
Inte ens månen lyser förrän den går upp.
Inte heller loppan tycker om, att huset brinner.
Ju strängare skola, desto bättre präst.
Klådan finner säkert naglar.
Kärleken är en vacker trädgård, äktenskapet ett fält med nässlor.