Kapten Eskilsson
Kapten Eskilsson på Göta Trängregemente har befordrats till major och fått sina nya gradbeteckningar på uniformen. När han passerar vakten lämnar denne som vanligt av:
- Kapten, inget av vikt passerat! Nyblivne majoren böjer sig fram för att vakten ska observera de nya gradbeteckningarna och säger:
- Nu är det dags att sluta med att säga 'kapten'.
Vaktposten blir ett enda soligt leende, ställer ifrån sig geväret, räcker fram handen och säger:
- Tack ska du ha...jag heter Bertil, men säg Berra!