Läraren frågar om någon i klassen kan nämna ett sällsynt djur i Afrika.
- Isbjörnen, svarar lilla Carin direkt.
- Isbjörnen? säger läraren. I Afrika?
- Just, det, isbjörnen är väl ett sällsynt djur i Afrika!