Gubben och gumman var ute och bilade. När de kom till en korsväg, där signalen lyste rött, körde gubben rätt ut i korsningen. En polis, som såg detta, stoppade gubben. och påpekade för honom att han hade hört mot rött ljus. Nej, det gjorde jag inte, sa gubben.
Det gjorde du visst, sa polisen. Gubben stod envist fast vid sin åsikt.
Till slut vevar gumman ner rutan och säger :
- "Det är ingen ide att diskutera med min man, när han har druckit sprit"