Fiskargubben Emil
Gamle fiskargubben Emil i Ljugarn på Gotland ligger på sitt yttersta. Församlingspastorn har kallats till hans bädd och frågar om Emil har något på sitt hjärta som tynger honom.
- Jo, svarar Emil. Under kriget gömde jag en estländare som flytt hit i en skranglig eka.
- Men det var väl en gudi behaglig gärning!
- Jo, men jag tog betalt en krona om dan av honom.
- Nåja, det ska väl inte Emil gräma sig för så här långt efteråt.
- Men när dem lämnade ut balterna till Ryssland så höjde jag priset till tio kronor om dan och flyttade ut honom i vedboden och låste dörren.
- Nåja, svarar pastorn, han åt säkert mat för dem pengarna.
- Jo, men sen höjde jag till femti kronor om dan.
- Jaså, svarade prästen lite kärvt.
- Och det värsta är, suckade Emil jag har inte talat om för honom ännu att kriget är slut...