Järnvägsstationen i Tofteboda höll på att byggas om och stationsbiträdet fick i uppdrag att sätta upp ett anslag till de resandes vägledning. Så här kom det att lyda:
"På grund av ombyggnadsarbeten är tills vidare ingången till resgodset flyttad till utgången, som nu i stället ligger vid ingången. De resande som i vanliga fall använder ingången som ingång ombedes att i stället använda utgången som ingång och ingången som utgång".