Karlsson från Gäddede stod inför tinget anklagad för att ha stulit en guldklocka.
Men Karlsson nekade envist och trots att åklagaren försökte snärja honom lyckades han inte få fram bevis. Resultatet blev att domaren förklarade
Karlsson frikänd i brist på bevis. Karlsson sken upp och utbrast:
- Jo goa domar'n, betyder det att jag får behålla klockan?