I den lilla skotska staden går den lilla bron över den lilla ån. En främling undrar varför man bara har satt upp skyddsräcke på ena sidan och frågar en förbipasserande.
- Jo, svarar denne, det var ju på den sidan som borgmästaren ramlade i!