Ole nådde inte ända ner till pedalerna på cykeln. Därför släppte han ut luften i däcken, men han nådde ändå inte ner. Han frågade då sin hustru till råds.
- Inte vet jag! När jag försökte nå ner till pedalerna i bilen, släppte jag också ut luften i alla fyra däcken, men det hjälpte heller inte, svarade hustrun.