Hört på en lakar konferens:
- Norska läkare har undersökt, hur länge man kan leva utan hjärna ?
- Hur gjorde de då ?
- De frågade sina landsmän, hur gamla de var.