En norrman kommer till polisstationen med en pingvin, som han har hittat på gatan och undrar vad han ska göra med den. Konstapeln föreslår att han ska gå med den till zoo. Nästa dag möter konstapeln norrmannen på gatan och denne har fortfarande pingvinen med sig. Konstapeln frågar varför han inte hade gjort som man föreslagit. Norrmannen svarade:
- Jovisst var jag med honom på zoo men idag går jag med honom på bio.