Vid unionsupplösningen 1905 upptäckte man att det fanns en bonde, som hade ägor både i Sverige och Norge. Han erbjöds att antingen bosätta sig i Norge eller i Sverige. Efter att ha funderat sa han, att han ville bo i Norge. Svenskarna blev mycket irriterade och bad honom förklara sig.
- Jag är helt överens med er, om att det är bättre att bo i Sverige, men de svenska vintrarna är mycket strängare än de norska.