Stortjuven Halvardsen bankar oavbrutet på bankomaten. En lång kö bildas bakom honom. Till sist utbrister någon i kön:
- Slå koden istället för att bänka!
Halvardsen vänder sig snabbt om, frågar med sluddrig röst och rödsprängda ögon:
- Vem av er är Koden?