Det sitter alltid tre poliser i de norska polisbilarna då de åker på utryckning. Den ene kör, den andre skriker blått ljus, blått ljus och den tredje skriker tuut-tuut, tuut-tuut.