Arve blev övertalad av Ole att köpa en toalettborste. När det har gått några månader, frågar Ole:
- Hur går det med toalettborsten ?
- Inget vidare. Jag har gått över till papper igen.