Hört utanför biografen:
- Hur tyckte du att Ingrid Bergman var i filmen?
- Jo, nu på sjuföreställningen tyckte jag, att hon var jättebra, men jag vet ju inte hur hon är på nästa föreställning.