Glass
Lille Anders är den duktigaste killen i klassen och är alltid först färdig med proven. En dag frågar fröken honom:

"Anders, du är så duktig att jag måste ställa dig en extra fråga: Det sitter fem fåglar på en gren. Du har med dig ett luftgevär och skjuter en av dem. Hur många sitter kvar?"

"Ingen" svarar Anders lugnt.

"Vad menar du?" undrar fröken förvånat. "Ingen?"

"Jo, den ena blir skjuten och de andra flyger skrämt därifrån."

Fröken ler och säger: "Svaret skulle egentligen ha varit fyra, men jag gillar sättet du tänker på!"

En stund senare räcker Anders upp handen och ber om ordet.

"Fröken, jag skulle vilja ställa dig en fråga: Tre damer står vid en glasskiosk och alla har köpt sig en glass. En av dem slickar på glassen, den andra biter i den och den tredje suger på den. Vem av damerna är gift?"

Fröken svarar generat: "Eh, jag vet inte riktigt, kan det vara hon som suger på glassen?"

"Nej, fröken. Det är hon som har ring på fingret, men jag gillar sättet du tänker på!"