Syster Catherine frågar alla fjärdeklassare i den katolska skolan vad de ville bli när de växer upp. Lilla Sheila säger:
- När jag blir stor vill jag bli prostituerad! Syster Catherines ögon blir stora som golfbollar och hon ryter:
- Vad i ??#?% var det du sa?
- Prostituerad, upprepar Sheila. Syster Catherine suckar av lättnad och säger:
- Jag tyckte du sa protestant!