Hur många äkta män behövs det för att byta en glödlampa?
a) Det får vi reda på då någon utav dem får ändan ur arslet och gör det.
b) Sex. En som slår i den med hammaren och fem som går ut och köper fler glödlampor.