Så var det norrmannen som skaffade motorsåg. Med den här fäller du 40 träd om dagen.
Nästa dag klagade norrmannen att han bara kunde fälla 20 träd om dagen. Efter det femte klagomålet följde affärsbiträdet med ut i skogen och när han drog igång motorsågen sa norrmannen:
- Vad är det som brummer?