Klockaren kommer smygande upp för trappan till predikstolen och viskar till kyrkoherden:
- Dem har börjat spela poker uppe på orgelläktaren.
- Jaja, viskar kyrkoherden tillbaka, men jag måste få avsluta min predikan först!