Ole sitter i pressande förhör och domaren kräver:
- Nu vill jag ha reda på vem som begick brottet! Svarar ni inte, blir det värst för er själv!
- Jag tänker ändå inte förråda min egen bror!