Jag skulle vilja fråga doktorn om det finns någon bot mot snarkning? Saken är den att jag snarkar så förfärligt att jag väcker mig själv.
- I så fall är det nog bäst att ni lägger er i ett annat rum.