Ole fick följa med sin gode vän på en båttur. Han bad Ole kasta ankaret i sjön.
- Vad skall jag nu göra med den här änden av repet? undrade Ole.
- Den skulle du ju ha knutit fast i ankaret, innan du slängde det överbord.