Sonen hade just ryckt in i det militära och skrivit hem och berättat att han blivit befordrad. Stolta mamman skröt vid kafferepet om sin duktige son och sa:
-Jo han har blivit något högt i det militära. Antingen var det konstapel eller klockstapel. Vilket är högst?